Tilapäiset liikennejärjestelyt (tilapäiset liikennemerkit, tieosuuksien sulkeminen, pysäköintijärjestelyt) sovitaan kunnan suunnitteluinsinöörin kanssa, joka antaa viranhaltijapäätöksen ja luvan asema- ja rakennuskaavan mukaisen kadun sulkemiseen. Kunnalle riittää vapaamuotoinen selvitys siitä, mihin tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan, ja miten ne on tarkoitus toteuttaa. (Sotkamon kunta 2017.)

Liikenteenohjaussuunnitelma, joka sisältyy turvallisuussuunnitelmaan, ilmoitetaan poliisille. Poliisin sivuilta löytyy myös ”Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä”-opas. Siinä lukee, että tapahtumajärjestäjä määrittelee itse sen, milloin katsoo järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat tarpeellisiksi. Paikallinen kanta vaihtelee eri puolilla maata, joten viranomaisen kanta kannattaa tarkistaa paikalliselta poliisilta. Opas löytyy täältä. (Poliisi 2017.)

Tien sulkemiseen tarvitaan myös poliisin lupa (Tieliikenneasetus 182/1982, 51. §). Lisätietoa löytyy täältä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011